Contact

Beelden voor de Toekomst is een project van het Nederlands Filmmuseum Amsterdam (nu: EYE Film Instituut Nederland), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nationaal Archief en Stichting Nederland Kennisland.

Algemene informatie
Voor algemene informatie over het project, neem contact op met Thijs van Exel van Kennisland, info@beeldenvoordetoekomst.nl of 020 -5756720

Postadres
Beelden voor de Toekomst
P.a. Beeld en Geluid
Postbus 1060
1200 BB Hilversum

Contactgegevens partners

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Postbus 1060 - 1200 BB Hilversum
Contactpersoon: Jennemiek Leijssen, 035-6771652, jleijssen@beeldengeluid.nl

EYE Film Instituut Nederland
Postbus 74782 - 1070 BT Amsterdam
Contactpersoon: Annelies Termeer, 020-5891428, anneliestermeer@eyefilm.nl

Nationaal Archief
Postbus 90520 - 2509 LM Den Haag
Contactpersoon: Judtih Moortgat, 070-3315403, judith.moortgat@nationaalarchief.nl

Stichting Nederland Kennisland
Postbus 2960 - 1000 CZ Amsterdam
Contactpersoon: Thijs van Exel, 020 - 575 6720, te@kl.nl