Verkiezingstijden.nl

Joop den Uyl

Persconferentie naar aanleiding van het mislukken van de kabinetsformatie. Een lachende Joop den Uyl. Kabinetsformatie 1981.

by Nationaal Archief

Op 25 mei lanceerde Beelden voor de Toekomst de website Verkiezingstijden.nl, een website over 27 naoorlogse Nederlandse kabinetten. Op de website komen uitgebreid de hoogte- en dieptepunten, de overwinningen, de valpartijen en de nachtelijke debatten aan bod. Verkiezingstijden.nl plaatst recente gebeurtenissen in de context van het verleden. Zie het verleden als belangrijke opmaat voor het nu.

Verkiezingstijden.nl is een website met interactieve tijdlijn gevuld met historisch audiovisueel materiaal over de 27 naoorlogse kabinetten. Menig Nederlander zal zich de Nacht van Schmelzer, de Nacht van Wiegel, de diverse scènes van nieuw aangetreden ministers op het bordes van Paleis Soestdijk en de nasleep van de moord op Pim Fortuyn nog kunnen herinneren. Al deze momenten - en veel meer - zijn te zien op Verkiezingstijden.nl.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Nationaal Archief/Spaarnestad Photo selecteerden een ruime hoeveelheid video's en foto's uit hun collecties voor Verkiezingstijden.nl. Er is materiaal uit de collectie Polygoon bioscoopjournaals, NOS journaals, persfotocollectie ANEFO en actualiteitenprogramma’s als Barend & Van Dorp geselecteerd. De site maakt bovendien gebruik van bronnen als de collectie Partij- en verkiezingsaffiches van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en de collectie video's van de Rijksoverheid. De komende weken zal het aantal items toenemen. 

Veel van de video's op Verkiezingstijden.nl bevatten een link naar het open videoplatform Open Beelden. De video’s hebben een Creative Commons-licentie en zijn daardoor in hun geheel te downloaden en te hergebruiken.

De objecten zijn gedigitaliseerd in het kader van Beelden voor de Toekomst.