Disclaimer

Op deze website is de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie van toepassing. Deze licentie houdt in dat de tekstuele inhoud van deze website gebruikt mag worden onder de volgende voorwaarden:
 

  • Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
  • Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie worden verspreid.

Het copyright van alle op deze website gebruikte beelden en fragmenten ligt bij de archiefinstellingen Beeld en Geluid, EYE en het Nationaal Archief, tenzij specifiek anders vermeld.

De aantallen die in de teller op de homepage getoond worden, zijn slechts een indicatie van de hoeveelheid gedigitaliseerde content op basis van de looptijd van het project en de nagestreefde hoeveelheid gedigitaliseerd materiaal.