Event

FIFI 2008

27 november 2008 Een conferentie over de invloed van technologie op de maatschappij
Event

Expertmeeting 'Digitalisering cultureel erfgoed’

14 november 2008 De erfgoedsector heeft naast haar beheer- en behoudfunctie een essentiële publieksfunctie. Digitalisering van collecties wordt gezien als een belangrijke bijdrage daaraan. Welke verwachtingen heeft het publiek van de erfgoedsector en kan de sector daar wel aan voldoen? Welke knelpunten doen zich voor bij het ontwikkelen van digitale dienstverlening en hoe zouden die, al dan niet met behulp van de creatieve industrie, opgelost kunnen worden?
Event

Seminar Nationaal Archief joins Flickr The Commons

04 november 2008 Het Nationaal Archief gaat dit najaar het experiment aan door zich als eerste Nederlandse erfgoedinstelling aan te sluiten bij Flickr The Commons.
Event

VOB Symposium Harrie Geelen

29 oktober 2008 Symposium met de eerste resultaten van een reeks pilots.
Event

Ronde tafelgesprek over auteursrechten op Filmfestival

03 oktober 2008 Tijdens het Filmfestival dat wordt gehouden in Utrecht, wordt een besloten Ronde tafelgesprek georganiseerd over auteursrecht in het kader van Beelden voor de Toekomst.
Event

Workshop 'Towards Open and Dynamic Archives'

10 juni 2008 De workshop vindt plaats in het kader van het BOM-VL project ('Bewaren en Ontsluiten van Multimediale data in Vlaanderen').