Discussieavond over file sharing

Locatie: De Balie, Amsterdam

Op 17 januari 2009 presenteerde een consortium van Nederlandse onderzoeksinstellingen een studie over de socio economische gevolgen van file sharing. Dit door de ministeries van OCW, Justitie en EZ in opdracht gegeven onderzoeksrapport kwam tot de opmerkelijke conclusie dat 'de economische effecten van file sharing op de Nederlandse welvaart op de korte en de lange termijn sterk positief zijn'.

Op 17 April wordt in Stockholm de langverwachte uitspraak in het proces tegen de pirate bay verwacht. Het proces, begonnen in februari 2008, was een min of meer publiek gevecht tussen voorstanders van file sharing en de verzamelde entertainment industrie.
   
Zondag 19 april vindt in de Balie in Amsterdam een discussie over de impact van fileharing en de toekomst van de muziekindustrie plaats. Deelnemers aan dit debat zijn ondermeer leden van het onderzoeksteam achter het 'Ups en downs' onderzoek (Nico van Eijk, Instituut voor informatierecht), observers van het process tegen de Pirate Bay (Lennart Renkema, Torrentfreak.com), Muziekentrepreneurs (Guido van Nispen, Veronica Holding en Hessel van Oorschot, TribeofNoise.com).

De discussie zal zich deze avond niet op de vraag richten of fileharing legaal of illegaal is. In plaats hiervan zullen we de huidige situatie waarin bijna alle producten van de entertainment industrie makkelijk en meestal zonder toestemming van die industrie via filesharing verkrijgbaar zijn als een gegeven beschouwen. Tegen deze achtergrond willen we de bestaande keuzes voor zowel muzikanten als ook ondernemers in kaart brengen. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn ondermeer de rol van p2p netwerken in de distributie van culturele goederen, de auteursrechtelijke belemmeringen voor het opzetten van innovatie diensten en betaalmodellen die erop gericht zijn om auteurs voor de ongeautoriseerde verspreiding van hun werken te compenseren en de mogelijkheid om nieuwe business-modellen te ontwikkelen die de realiteit van filesharing als uitgangspunt nemen.

De discussieavond wordt gemodereerd door Paul Keller.

Zie ook de blogpost 'Socio Economic Impacts of fileharing' van Paul Keller.