Expertsessie audiovisueel erfgoed in het onderwijs

Op woensdagmiddag 21 december organiseert Kennisland vanuit Beelden voor de Toekomst een expertsessie 'Audiovisueel erfgoed in het onderwijs'. In het project Beelden voor de Toekomst redden vier instellingen ruim 700 duizend uur audiovisueel erfgoed door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt breed beschikbaar voor onderwijs en het publiek.

Met de digitalisering van lesmateriaal en bronnen, en de toenemende mediawijsheid van leerlingen en docenten is het interessant de vraag te stellen wat het potentieel van al dit materiaal voor het primair en voortgezet onderwijs is. Wat zijn de didactische mogelijkheden van audiovisueel materiaal in de les? Waar liggen de kansen en de uitdagingen? Hoe spelen de betrokken partijen samen in op de veranderingen in het onderwijs- en medialandschap?

Met deze bijeenkomst willen we een platform maken waarin diverse betrokken partijen (wetenschappers, docenten, erfgoedinstellingen en leerlingen) kennis, visie en ervaringen uitwisselen.

Reserveer deze datum in je agenda en bevestig je komst (er zijn beperkt plaatsen beschikbaar) via lvl@kl.nl.

Locatie
The Playing Circle
Nieuwe Uilenburgerstraat 106a
Amsterdam
020 777 0004