Informatiemiddag: Red de 20e eeuw van de vergetelheid

Op 19 april organiseren Beelden voor de Toekomst, DEN, FOBID Juridische Commissie en de Koninklijke Bibliotheek een informatiemiddag met het thema: 'Red de 20e eeuw van de vergetelheid: Auteursrecht, cultureel erfgoed en internet'. 

Veel erfgoedinstellingen digitaliseren hun collecties. Bij materiaal uit de 20e en 21e eeuw vormt het auteursrecht vaak een beperkende factor voor internettoegang. Waar kunnen erfgoedinstellingen zoal mee te maken krijgen?

Rechthebbenden. Voor verveelvoudiging en openbaarmaking is volgens de Auteurswet toestemming van de rechthebbende nodig en vaak zal ook een billijke vergoeding moeten worden betaald.
Rechthebbenden kunnen onvindbaar zijn. Dat leidt tot zogenaamde verweesde werken, een lastige categorie. En hoe gaat een erfgoedinstelling om met rechthebbenden die wel gevonden worden?

Deze informatiemiddag geeft een update over auteursrecht en de erfgoedsector: waar staan we nu in Nederland? Aan de orde komen de diverse oplossingsrichtingen, de zoektocht naar rechthebbenden, onderhandelen en contracteren met rechthebbenden en hun organisaties en het laatste nieuws op het gebied van onderzoek en (Europese) auteursrechtontwikkelingen.

Het laatste deel van de middag is gereserveerd om nu eindelijk al die vragen over auteursrecht te stellen en hopelijk te beantwoorden en met nieuwe ideeën weer aan de slag te kunnen gaan.

Aanmelden
De informatiemiddag is kosteloos, aanmelden kan door het sturen van een email naar: bijeenkomsten.den@den.nl.

Programma

 • 12.00 -12.05 Opening door dagvoorzitter Nol Verhagen (Fobid Juridische Commissie, UBA)
 • 12.05 -12.30 Auteursrecht, cultureel erfgoed en internet: een kort overzicht - Annelies van Nispen (DEN)
 • 12.30 -13.30 Auteursrecht en collecties online. Ervaringen met collectieve contracten van:
  - het krantenproject van de Koninklijke Bibliotheek (Annemarie Beunen)
  - de beeldbank van het Nationaal Archief (Judith Moortgat)
  - de website van DBNL (René van Stipriaan)
 • 13.30-13.45 Pauze
 • 13.45-14.15 Presentatie IVIR onderzoek naar modellen voor licenties en vergoedingen voor het ontsluiten van gedigitaliseerd audiovisueel erfgoed - Paul Keller (Kennisland / Beelden voor de Toekomst)
 • 14.15-14.45 Nationale en Europese oplossingen - Wilma Mossink (Fobid Juridische Commissie / SURFfoundation)
 • 14.45-15.45 Everything you wanted to know about ....
  - Alle sprekers
 • 15.45-17.00 Borrel

Tijd en plaats
Dinsdag 19 april 2011
12.00 tot 17.00 uur
Beeld en Geluid, Hilversum 
Theaterzaal 1