Innovators Netwerk Erfgoedsector op Museums and the Web

Het innovatief vermogen binnen de erfgoedsector zou meer versterkt kunnen worden. Binnen de eigen organisaties is vaak weinig ruimte en prioriteit voor innovatie. Het ontbreekt aan draagkracht, budget en personele uren om te werken aan een goede (digitale) innovatie strategie. Op deze manier blijven veel nieuwe ideeën, mogelijkheden en plannen onbenut.

Om dat obstakel op te lossen, hebben we het Innovators Netwerk Erfgoedsector opgericht. Een netwerk dat het afgelopen jaar uitgroeide tot 50 innovatieve erfgoedprofessionals uit de museum-, erfgoed-, archief- en bibliotheekwereld. Het netwerk organiseert maandelijkse informele meetups rond verschillende kwesties. Bijvoorbeeld over samenwerken met 1.0 collega's, je instelling als onderzoeksplek en crowdsourcing.

Het netwerk schreef de paper ‘Why invent the wheel over and over again? How an offline platform stimulates online innovation' dat op de 15e editie van het congres Museums and the Web begin april dit jaar gepresenteerd wordt in Philedelphia. Museums and the Web is een toonaangevend congres dat jaarlijks plaatsvindt en sociale, culturele, design, technologische, economische en organisatie gerelateerde kwesties onderzoekt met betrekking tot digitaal erfgoed.