Lezing bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Radio en Televisie Huub Wijfjes

Televisiegeschiedenis is een relatief jonge tak van wetenschap. Niet alleen in het grote verband van de geschiedwetenschap is televisie een veronachtzaamde factor, ook in de mediageschiedenis en in de communicatie- of mediawetenschappelijke wereld wordt weinig aandacht gegeven aan de historische benadering van televisie. In het internationale veld is dat sterk aan het veranderen, maar Nederland blijft nog wat achter. Waarom dat zo is, zal onderwerp van de lezing zijn.

Voorts wordt met name ingegaan op de mogelijkheden van het televisiehistorische onderzoek en op de specifieke problemen die de omgang met bronnen met zich mee brengt. De schaarste aan bronnen die zeer lang het onderzoek heeft bemoeilijkt, zal door de digitalisering veranderen in overvloed aan bronnen. Dat geeft het onderzoek nieuwe impulsen, maar schept ook weer nieuwe methodologische vragen.

De infrastructuur rond het Instituut voor Beeld en Geluid en andere av-bronnenarchieven zal nog crucialer worden voor de resultaten die geboekt kunnen worden.

Over de spreker
Prof. dr. Huub Wijfjes (1956) is mediahistoricus. Sinds september 2009 is hij bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Radio en Televisie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is hij verbonden aan de masteropleiding Journalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert met grote regelmaat over politiek, (media)geschiedenis en journalistiek en is auteur van verscheidene boeken, zoals Omroep in Nederland (1994) en Journalistiek in Nederland 1850-2000 (2004). In september 2009 verscheen van zijn hand een omvangrijke studie over de geschiedenis van de VARA, onder de titel: VARA. Biografie van een omroep. Het boek wordt begeleid door een website over hetzelfde thema.

Het bijzondere hoogleraarschap Geschiedenis van Radio en Televisie wordt gefinancierd in het kader van Beelden voor de Toekomst.

Over de lezingenreeks
In deze reeks, georganiseerd door de Illustere School, vertellen bijzonder hoogleraren van de Faculteit der Geesteswetenschappen (Universiteit van Amsterdam) over hun leerstoel en de stichting die hun leerstoel heeft gevestigd.

Praktische informatie
Datum: donderdag 20 januari    
Tijd: 17.15 uur     

Locatie: SPUI25    
Prijs: kosteloos    

Aanmelden kan via www.spui25.nl