Seminar Nationaal Archief joins Flickr The Commons

locatie: Rotterdam

Aansluitend op de lancering van de fotocollectie Arbeidsinspectie op Flickr, organiseert het Nationaal Archief op dinsdag 4 november een seminar over dit onderwerp. Tijdens het seminar wordt onderzocht in hoeverre een initiatief als Flickr The Commons kan bijdragen aan een bredere publieksparticipatie.

Ook wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van Web 2.0-toepassingen als social tagging, om collecties van erfgoedinstellingen te verrijken met kennis van gebruikers. Wat is de kwaliteit, kwantiteit en eventuele bruikbaarheid van tags en commentaren die door het publiek worden gegeven?

Georges Oates (VS) is projectleider van Flickr The Commons en zal vertellen over hoe het project The Commons tot stand gekomen is en hoe archieven samenwerken met Flickr om hun collecties te verrijken. Fiona Romeo (GB) is hoofd Digitale Media van National Maritime Museum en voorheen producent Nieuwe Media voor onder andere de BBC. Romeo zal ingaan op de uitdagingen voor archieven in het digitale domein en de eerste ervaringen van haar museum met Flickr The Commons.