Nieuws

Website Afscheid van Indië van start

12 januari 2009 Op 18 december werd de website Afscheid van Indië van het Nationaal Archief in Den Haag geopend door de heer J.C.G. Wiebenga, voorzitter van Stichting Het Gebaar. Mevrouw M. Bussemaker, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam het aan het project gekoppelde boek Verhalen in documenten over het Afscheid van Indië in ontvangst.
Nieuws

Stakeholder workshop Commercieel versus Niet-Commercieel in het Auteursrecht

12 januari 2009 Het Europese Groenboek 'Auteursrecht in de Kenniseconomie' heeft de Nederlandse musea en archieven in beweging gebracht. In oktober kwamen vertegenwoordigers van Nederlandse erfgoedinstellingen bij elkaar in een open brainstorm voor een gezamenlijke reactie op de Europese gedachtevorming over auteursrecht.
Nieuws

Nu 'online': Europeana, de Europese digitale bibliotheek

20 november 2008 Europeana.eu ging op 20 november open voor het publiek. Internetgebruikers van over de hele wereld konden op www.europeana.eu toegang krijgen tot meer dan twee miljoen boeken, kaarten, opnames, foto's, archiefdocumenten, schilderijen en films van nationale bibliotheken en culturele instellingen uit de 27 lidstaten van de EU. Er was animo genoeg! Zoveel dat de site al na enkele uren bezweek onder de aandacht. Half december zou alles gereed moeten zijn.
Nieuws

KL onderzoekt VoD-markt

17 maart 2008 Aanleiding voor deze quickscan is de wens om de kansen voor AV-erfgoed op de VoD-markt te verkennen. Met dit onderzoek brengt Kennisland op hoofdlijnen de tendensen in kaart. Het blijkt dat de markt voor VoD volop in beweging is. In navolging van de muziekindustrie zien wij ook in de filmindustrie een tendens naar verticale integratie van de waardeketen; in de strijd om de aandacht van de consument zien contentleveranciers een kans om ook direct aan de consument te leveren.