4.700 downloads voor iPhone-app Oorlogsmonumenten in Beeld

De onlangs door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gelanceerde iPhone-applicatie Oorlogsmonumenten in Beeld is al 4.700 keer gedownload. De applicatie verrijkt een bezoek aan ruim 200 oorlogsmonumenten in Nederland. Op basis van de GPS-locatie krijgen gebruikers te zien welke monumenten in de buurt liggen. Ieder monument wordt in een betekenisvolle context geplaatst door middel van getuigenverhalen, beschrijvingen, foto’s en historische beeldfragmenten. Het materiaal is afkomstig uit de collecties van Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, EYE Film Instituut Nederland, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en van Wikipedia. 

Oorlogsmonumenten in Beeld is de eerste mobiele applicatie die Beeld en Geluid lanceert in de serie Erfgoed in Beeld. Zo wordt begin 2011 de koppeling met de augmented reality browser Layar gerealiseerd.

Het innovatieve aan de gekozen oplossing is dat gekoppeld wordt met systemen die al door de erfgoedinstellingen gebruikt worden voor het distribueren van gedigitaliseerde erfgoedbronnen. De basis voor het koppelen van deze bronnen is het open source content management systeem Drupal. Er is bewust gekozen voor open source software om zo hergebruik binnen de gehele erfgoedsector te stimuleren. 

De (gratis) iPhone-applicatie Oorlogsmonumenten in Beeld beleefde zijn publieksdebuut tijdens de Week van de Geschiedenis van 16-24 oktober jl. 

Een groot deel van het archiefmateriaal is gedigitaliseerd in het kader van het project Beelden voor de Toekomst.