Beeld en Geluid stelt Thesaurus beschikbaar aan het Nationaal Archief

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Nationaal Archief zijn een uniek samenwerkingsverband voor vijf jaar aangegaan betreffende het gebruik van de Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven (GTAA). In de GTAA (beheerd door Beeld en Geluid), zijn termen verdeeld over zes lijsten oftewel ‘assen’: Onderwerp, Genre, Maker, Persoonsnamen, Geografische Namen en Namen (overige eigennamen). In totaal omvat de GTAA 130.000 termen. 

De GTAA is in samenwerking met EYE (voorheen: Filmmuseum) ontwikkeld om audiovisueel materiaal voor een brede doelgroep zo toegankelijk mogelijk te maken. 

Beeld en Geluid heeft eerder dit jaar de stap genomen deze thesaurus beschikbaar te stellen onder de zogenoemde Open Database License; een wereldwijd gebruikte licentie waarmee onder bepaalde (beperkte) voorwaarden toestemming wordt verleend om een deel of de gehele databank te gebruiken . De GTAA is met behulp van de REST service van de Vocabulary and Alignment Repository verbonden met Memorix, het collectiebeheersysteem van het Nationaal Archief.

Het Nationaal Archief heeft voor het beschrijven van zijn fotocollectie gekozen voor de GTAA van Beeld en Geluid vanwege de brede inzetbaarheid en de mogelijkheid te interfacen met bestaande systemen. 
In de toekomst zullen ook andere instellingen voor hun audiovisuele collecties gebruik maken van deze op het web gepubliceerde versie van de GTAA. In samenwerking met de Vrije Universiteit en de TU Delft wordt gewerkt aan het creëren van links tussen de GTAA en andere bronnen, zoals Wordnet (semantisch lexicon voor de Engelse taal) en DBpedia (informatie uit Wikipedia). Hierdoor wordt het mogelijk om links te maken tussen uiteenlopende bronnen die onderdeel zijn van de Linked Open Data principes.
 
Neem bijvoorbeeld een uitzending van Van Gewest tot Gewest over het dorp Nuenen. Op basis van het trefwoord Nuenen kan de bijbehorende Wikipedia-pagina gekoppeld worden aan de uitzending. Hier staat weer meer informatie over personen die een relatie hebben met deze plaats, zoals Vincent van Gogh. Een link tussen DBpedia en de ULAN (met onder meer biografieën van kunstenaars) maakt inzichtelijk dat van Gogh van grote invloed was op schilders die deel uitmaken van het expressionisme. Door kennisbronnen semantisch aan elkaar te verbinden, kunnen verwijzingen gepresenteerd worden tussen de uitzending, en gerelateerde informatie over bijvoorbeeld het werk van Edvard Munch en Francis Bacon. Dit is een eenvoudig voorbeeld dat duidelijk maakt hoe externe kennis, gerepresenteerd volgens een gestandaardiseerd model, het doorzoeken van erfgoedcollecties verrijkt.