Beelden voor de Toekomst op Museums on the Web

Beelden voor de Toekomst is uitgenodigd om een workshop te organiseren voor Museums on the Web. Een jaarlijkse conferentie die gaat over ontwikkelingen op het gebied van cultuur, wetenschap en erfgoed online (15-18 april 2009).

In de workshop zal ingegaan worden op de sociale en economische baten van digitalisering, geïllustreerd aan de hand van een aantal diensten die Beelden voor de Toekomst tot nu toe gelanceerd heeft.

In dit kader is de korte paper Images for the Future: Unlocking Value of audiovisual heritage geschreven.