Brede discussie over audiovisueel erfgoed in de les

Op 21 december organiseerde Kennisland in het kader van Beelden voor de Toekomst een expertsessie over het gebruik van audiovisueel materiaal in het onderwijs. 

Onder de deelnemers bevonden zich afgevaardigden uit de erfgoedsector, docenten, leerlingen, onderwijskundigen en uitgevers. Daardoor kon de discussie over het didactische potentieel van het materiaal in de volle breedte worden gevoerd. 

Centraal in de discussie en presentaties stond hoe met het gebruik van audiovisueel materiaal anders, beter en slimmer kan worden lesgegeven, hoe het materiaal het beste kan worden ingezet en wat er in gang moet worden gezet om dit waar te maken. 

Kennisland gaat de komende tijd aan de slag met de uitkomsten en vervolgstappen. Klik hier voor een foto-impressie en cartoons van Studio Riebel.