Digitalisering fotocollecties van start

Het afgelopen halfjaar hebben het Nationaal Archief, het Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid intensief samengewerkt aan het bestek voor de Europese aanbesteding voor het digitaliseren van de fotografische afdrukken en de negatieven. Het Nationaal Archief is trekker van dit traject vanwege de aanwezige kennis op het gebied van fotografie en digitalisering van fotomateriaal.

De collecties van de drie collectiebeherende instellingen van Beelden voor de Toekomst zijn zeer divers. De depots van het Filmmuseum staan vol met cinematografie juweeltjes. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bezit een rijke verzameling film, audio en video die de geschiedenis van Nederland  weerspiegelt. In het Nationaal Archief ligt bijna duizend jaar geschiedenis opgeslagen in de vorm van archieven, kaarten, tekeningen en foto's. Wat de twee instellingen en het Nationaal Archief met elkaar verbindt zijn hun unieke fotocollecties.

Het bestek is afgerond na het in samenwerking met internationale partners ontwikkelen van targets en diverse softwaretools waarmee op basis van testkaarten een go of no-go kan worden gegeven. Basis voor het bestek zijn de toonaangevende richtlijnen voor de digitalisering van fotografisch materiaal van het Nationaal Archief.

Begin april is het bestek gepubliceerd. De grootschalige digitalisering gaat na de zomervakantie van start. Van het Nationaal Archief zullen in deze eerste fase circa 500.000 foto’s en negatieven worden gedigitaliseerd. Parallel aan dit traject werkt het Nationaal Archief aan de inbreng van een tweede bulk om de prestatieverplichtingen van 1,2 miljoen gedigitaliseerde foto’s te realiseren.