Digitalisering fotomaterialen begonnen

De content leverende partijen, het Instituut voor Beeld en Geluid, het Filmmuseum en het Nationaal Archief, hebben een jaar intensief samengewerkt om het bestek en de Europese aanbesteding op te stellen voor de digitalisering van foto's en negatieven. Het Nationaal Archief faciliteerde dit proces vanwege de kennis op het gebied van foto digitalisering en conservering.

Op donderdag 10 december hebben drie directeuren van het consortium Beelden voor de Toekomst en 2 leveranciers hun handtekeningen gezet onder het definitieve contract. Hiermee is een einde gekomen aan de 2 maanden durende testfase waarin de bedrijven Pictura en Microformat hun expertise op dit vlak succesvol hebben gedemonstreerd en kan het productiewerk voor het scannen van de eerste bulk foto’s (1.379.000 stuks in totaal) aanvangen. De Materialen bestaan uit onder andere glasnegatieven, filmnegatieven en afdrukken en bevatten prachtige collecties van de verschillende cultureel erfgoedinstituten.

De ondertekenaars zijn Sandra den Hamer van het Filmmuseum, Hans Westerhof van het Instituut voor Beeld en Geluid, Martin Berendse van het Nationaal Archief, Jaap Baars van Microformat en Onno Zaman van Pictura. Na het zetten van de handtekeningen werd het glas geheven en bedankte Martin Berendse voor het bereiken van deze mijlpaal en de constructieve samenwerking