Hoeveel is er tot nu toe gedigitaliseerd?

In een periode van zeven jaar wordt er binnen het project Beelden voor de Toekomst 91.183 uur video, 22.086 uur film, 98.734 uur audio en 2.5 miljoen foto’s geconserveerd en gedigitaliseerd. Beeld en Geluid, EYE en het Nationaal Archief hebben de opdrachten voor deze grootscheepse digitalisering grotendeels Europees aanbesteed.

Op dit moment is 60% van de geplande hoeveelheid filmmateriaal gedigitaliseerd, 86% van de geplande hoeveelheid video, 57% van de geplande hoeveelheid audio en 88% van de geplande hoeveelheid foto's. 

Het digitaliseren is een bewerkelijk proces. Zo wordt bij de encodering van digitale betacam bijvoorbeeld elke individuele file geopend en beoordeeld op inhoud en kwaliteit. Bij film is er in veel gevallen sprake van beschadigingen die eerst verholpen moeten worden. Dit materiaal kan dan pas op hoge kwaliteit gedigitaliseerd worden nadat een grondige restauratie en conservering heeft plaatsgevonden.

Een deel van de gedigitaliseerde beelden is beschikbaar gekomen via het platform Open Beelden (www.openbeelden.nl) en kan daardoor ook gebruikt worden om Wikipedia-artikelen mee te illustreren. Meer dan 550 lemma’s op Wikipedia zijn intussen voorzien van audiovisueel materiaal uit de Open Beelden-collectie. Het bereik is hierdoor groot. Zo werden lemma's waar beelden van Open Beelden gebruikt worden 1,2 miljoen keer bekeken in de maand december van afgelopen jaar.

Een andere plek waar veel binnen Beelden voor de Toekomst gedigitaliseerde beelden te vinden zijn, is de beeldbank van het Nationaal Archief (www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie). Films worden hoofdzakelijk aangeboden via het platform Ximon (www.ximon.nl). 

Voor het onderwijs zijn er twee speciale diensten op dit moment: Academia en ED*IT. Academia (www.academia.nl) biedt online toegang tot duizenden uren video en audio voor het hoger onderwijs in Nederland. ED*IT (www.ed-it.nu) is een onderwijsplatform voor leerlingen en onderwijzend personeel van het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.