Open Beelden praktijkvoorbeeld in Handreiking Multimediaformaten

Op 17 juni is het eerste exemplaar van de Handreiking Multimediaformaten van programmabureau Nederland Open in Verbinding en Forum Standaardisatie uitgereikt tijdens de AVA_Net bijeenkomst. Open Beelden is hierin opgenomen als goed praktijkvoorbeeld van de toepassing van open videostandaarden. De Handreiking Multimediaformaten biedt meer inzicht in de gevolgen van de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de toegankelijkheid en duurzaamheid van multimediabestanden.

Open Beelden is een open mediaplatform dat toegang biedt tot audiovisuele collecties die eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is het ‘remixen’ van archiefmateriaal in nieuw werk. Deze nieuwe werken kunnen gebruikers vervolgens ook weer aan het platform toevoegen. Open Beelden biedt daarnaast een API, wat het gemakkelijk maakt om mashups te ontwikkelen.

Eerder al werd de voortrekkersrol van Open Beelden door de staatssecretaris van OCW opgemerkt. De R&D-afdeling van Beeld en Geluid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Open Beelden en werkt hierbij samen met Stichting Nederland Kennisland. Projectleider Maarten Brinkerink van Beeld en Geluid: ‘Wij zijn trots op deze erkenning en hopen dat onze ervaringen en deze handreiking zullen bijdragen aan vervolgstappen van de NPO en andere (semi-)overheidsinstellingen om publieke video zo breed mogelijk beschikbaar te stellen, middels open standaarden.’

Adjunct-directeur Hans Westerhof van Beeld en Geluid schreef in het voorwoord: ‘Open standaarden zijn (nog) minder gangbaar dan gesloten standaarden, maar zijn wel in opkomst en dragen bovendien beter bij aan duurzame toegankelijkheid.’

De publicatie is als download beschikbaar onder een Creative Commons licentie.

Lees ook het persbericht van Nederland Open in Verbinding.