Reactie op Richtlijn Verweesde Werken

Afgelopen mei publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn over de omgang met verweesde werken door culturele instellingen. Verweesde werken zijn auteursrechtelijk beschermde werken waarvan de rechthebbenden niet meer zijn te achterhalen. De Commissie onderhandelt vanaf deze maand met de lidstaten over het voorstel. Om de definitieve Nederlandse inzet tijdens de onderhandelingen te bepalen, hebben verschillende ministeries een reactiemogelijkheid opengesteld. Omdat het belangrijk is de positie en problemen van erfgoedinstellingen met betrekking tot verweesde werken onder de aandacht te brengen van nationale en Europese wetgevers, stelde de Werkgroep voor Auteursrecht en Cultureel Erfgoed (i.o.) een gezamenlijke reactie op die breed gesteund is. Het consortium Beelden voor de Toekomst is een van de initiatiefnemers en alle projectpartners hebben de reactie op het voorstel ondertekend.

Bekijk hier de gezamenlijke reactie

De gezamenlijke reactie op de Richtlijn Verweesde Werken is verstuurd naar de Ministeries van Veiligheid en Justitie (V&J), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De volgende organisaties hebben de reactie ondertekend:  

 • EYE Film Instituut Nederland
 • FOBID Netherlands Library Forum
 • Kennisland
 • Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Museum Boijmans Van Beuningen
 • Muziekbibliotheek van de Omroep
 • Nationaal Archief
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 • Regionaal Archief Nijmegen
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Rijksmuseum
 • Sectorinstituut Openbare Bibliotheken
 • Stadsarchief Amsterdam
 • Stichting DEN
 • Theater Instituut Nederland
 • Van Gogh Museum

Aanvullende reacties van organisaties
Allerlei organisaties zullen bovendien nog eigen individuele reacties publiceren. Deze reacties zullen binnenkort beschikbaar zijn op de site www.internetconsultatie.nl/verweesde_werken. Via deze site kun je je ook aanmelden om door de betrokken ministeries van het vervolg op de hoogte gehouden te worden.

Werkgroep Auteursrecht en Cultureel Erfgoed
Op dit moment is de Werkgroep voor Auteursrecht en Cultureel Erfgoed in oprichting. De volgende organisaties zijn betrokken bij deze werkgroep in oprichting: Instituut voor Beeld & Geluid, EYE Film Instituut, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, FOBID Juridische Commissie, Stichting Nederland Kennisland en Stichting DEN. Geïnteresseerden voor de Werkgroep voor Auteursrechten en Cultureel Erfgoed kunnen contact opnemen met Paul Keller (pk@kl.nl) of Annemarie Beunen (annemarie.beunen@kb.nl).