Televisieseries uit verleden voorlopig niet online toegankelijk voor publiek

Beslissing Nederlandse Publieke Omroep stuit op veel weerstand

De Raad van Bestuur van de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) wil de online exploitatie van Nederlands televisiedrama door Ximon.nl verbieden. Het video-on-demand platform Ximon - dat is voortgekomen uit het project Beelden voor de Toekomst - heeft echter de volledige steun van film- en televisieproducenten, individuele publieke omroepen, het Ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media. Met de beslissing van de NPO wordt de consument de online toegang tot televisieseries uit het verleden ontzegd. Bovendien ontneemt de NPO film-, documentaire- en televisieproducenten de mogelijkheid om zelf online hun auteursrecht te exploiteren. Het betekent dat het voorlopig niet mogelijk is om in het kader van het project Beelden voor de Toekomst gedigitaliseerde televisieuitzendingen via ximon.nl toegankelijk te maken.

Gisteren heeft de NPO, de overkoepelende organisatie van de publieke omroepen, bekend gemaakt dat zij geen toestemming geeft aan individuele publieke omroepen om mee te werken aan Ximon.nl, het video-on-demand platform van producenten en makers van speelfilms, documentaires en TV-drama. Hiermee dreigt een patstelling te ontstaan die ertoe kan leiden dat oudere Nederlandse TV-series voorlopig niet online kunnen worden bekeken. De beroepsverenigingen van producenten en makers zijn zeer bezorgd over de onwenselijke gevolgen van de beslissing van de NPO, zowel voor het Nederlandse publiek als voor de film- en televisie sector.

Historie Ximon
De afgelopen jaren zijn tientallen miljoenen aan publiek geld geïnvesteerd in het digitaliseren van speelfilms en historisch TV-drama. Sinds april van dit jaar zijn de gedigitaliseerde speelfilms al in hoge kwaliteit te bekijken via Ximon.nl, het platform dat is opgericht mede met steun van het Ministerie van OCW. Het platform heeft niet alleen als doel om het publiek online toegang tot de gedigitaliseerde films en afleveringen te verschaffen, maar ook om een reëel alternatief te bieden voor illegaal downloaden. Het Commissariaat voor de Media gaf eerder dit jaar al haar toestemming.

Auteursrecht ook bij televisieproducent en makers
Anders dan veelal wordt aangenomen, hebben publieke omroepen niet alle rechten op TV- producties. In bijna alle gevallen wordt het auteursrecht op een productie gedeeld. Veel rechthebbenden hebben toegestaan dat hun producties enkele malen werden uitgezonden en hebben het recht voorbehouden voor hun aanspraken bij meer uitzendingen en hebben hun collectieve rechtenorganisaties de opdracht gegeven die rechten namens hen uit te baten. Hoewel de NPO zelf geen auteursrecht heeft, dienen omroepen wel om toestemming te vragen aan de Raad van Bestuur van de NPO voor het exploiteren van auteursrechten op TV-producties. Deze toestemming was er al voor de exploitatie van DVD’s maar is nu definitief geweigerd voor online exploitatie.

Reacties op beslissing NPO
Marjan van der Haar, directeur van de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten:  “De beslissing van de NPO is onbegrijpelijk. De hele sector heeft samengewerkt om dit platform online te krijgen, makers, producenten, omroepen, rechthebbende instanties èn de overheid. Hoe kan de NPO dan oordelen dat dit niet in het gemeenschappelijk belang is?"

Marc Jurgens, directeur van Ximon.nl: “Dit is doodzonde. Met één druk op de knop kunnen we een schat aan oude TV-series legaal online zetten. Iedereen heeft hier de afgelopen drie jaar zijn schouders onder gezet. Het Ministerie van OCW heeft meer dan een miljoen euro in het platform gestopt. Nu is het maar zeer de vraag of deze TV-series de komende jaren ergens te zien zullen zijn”.

Vincent Croiset, algemeen directeur van de belangenvereniging voor acteurs, ACT: "Na jaren is er eindelijk een succesvol platform waar makers hun werk dankzij internet direct aan de man kunnen brengen, werk waar producenten nota bene zelf de rechthebbende op zijn, en dan wordt dat door de NPO tegengehouden!”

De producenten en makers die het platform Ximon.nl ondersteunen:

  • Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP),
  • Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS),
  • Vereniging Documentaire Producenten Nederland (DPN),
  • Dutch Directors Guild (DDG),
  • Netwerk Scenarioschrijvers,
  • Acteursbelangen (ACT).

 
Over Ximon.nl
Ximon is een initiatief dat het doel heeft om alle Nederlandse films en TV-series direct toegankelijk te maken voor de consument. Via Ximon zullen Nederlandse consumenten in hoge kwaliteit Nederlandse en buitenlandse speelfilms, documentaires en TV-drama kunnen bekijken op het apparaat van hun keuze (TV, PC, iPad of mobiele telefoon) en op het moment waarop zij daar behoefte aan hebben.

Meer informatie: www.ximon.nl