Tussentijdse evaluatie Beelden voor de Toekomst

De uitvoering van het project Beelden voor de Toekomst verloopt volgens schema, zo concludeert TNO in zijn tussentijdse evaluatie van het project. De prestaties op het gebied van restaureren, conserveren en digitaliseren liggen grotendeels op schema, terwijl de kosten voor diverse activiteiten lager zijn dan gepland. Het project levert verder een belangrijke bijdrage aan innovatie en kennisontwikkeling in de erfgoedsector. Het project is daarin internationaal zelfs een voorloper. Voorts heeft het project een aantoonbare maatschappelijke impact.

Al bij de start van Beelden voor de Toekomst in 2007 is een tussentijdse evaluatie aangekondigd. TNO is in 2010 door het Ministerie OCW gevraagd deze uit te voeren. Op hoofdlijnen is TNO positief over het project.

TNO ziet echter ook een aantal uitdagingen. De kosten voor digitale opslag blijken hoger en blijven bestaan, ook na het project. De publieke herkenbaarheid van het project kan groter. De dienstenontwikkeling is divers, maar nog te weinig doorontwikkeld.

De terugverdienverplichting is volgens de onderzoekers onrealistisch, gezien de auteursrechtelijke obstakels en de huidige marktontwikkelingen. Met de opkomst van platforms als YouTube is de norm voor digitale audiovisuele diensten ‘gratis’. Bovendien valt de bereidheid om te betalen binnen het onderwijs tegen, mede omdat de overheid haar beleid inmiddels heeft gericht op gratis beschikbaarheid van leermiddelen die publiek zijn gefinancierd.

Ondanks de achterblijvende economische opbrengsten, ziet TNO wel aantoonbare maatschappelijke baten, en beveelt aan deze meer inzichtelijk te maken.

Hieronder een kort overzicht  van de belangrijkste conclusies van de tussentijdse evaluatie van TNO:

  • Beelden voor de Toekomst is internationaal voorloper en een uniek project
  • Prestaties restaureren, conserveren en digitaliseren grotendeels op schema
  • Kosten voor verschillende activiteiten lager dan gepland, kosten voor opslag hoger
  • Dienstenontwikkeling divers, maar nog te weinig doorontwikkeld
  • Project levert belangrijke bijdrage aan innovatie en kennisontwikkeling in archiefsector
  • Impact op werkwijze en rol van archiefinstellingen groot
  • Herkenbaarheid van Beelden voor de Toekomst bij algemeen publiek nog gering
  • Samenwerking goed m.b.t. kennisuitwisseling, conserveren en digitaliseren, maar schiet tekort in dienstenontwikkeling en communicatie
  • Terugverdienverplichting legt onevenredig grote druk op het project en de consortiumpartners
  • Project heeft aantoonbare maatschappelijke impact