Voortgezet onderwijs en musea slaan de handen digitaal ineen

Door de mogelijkheden die internet biedt, verandert zowel het onderwijs als de museumwereld. Het voortgezet onderwijs, musea en archieven willen het beste uit die nieuwe mogelijkheden halen en gaan daarom een unieke samenwerking aan rond digitale leermiddelen - een samenwerking tussen LES 2.0, waarvan Beeld en Geluid mede-initiatiefnemer is, en VO-content.

Door museum- en archiefcollecties te digitaliseren, te verbinden en toe te spitsen op gebruik in het onderwijs, is met LES 2.0 een ‘marktplaats’ ontstaan, waarin docenten en leerlingen bronmateriaal kunnen zoeken voor gebruik in lessen, onderzoek, werkstukken, etc. Het gaat om maar liefst een half miljoen dossiers, video’s, artikelen en afbeeldingen uit de collecties van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nationaal Archief, Naturalis, Oudheden, Volkenkunde, EYE Film Instituut Nederland, NHM, Amsterdam Museum en Kennislink. 

In 2009 hebben 25 scholen voor voortgezet onderwijs en zes erfgoedinstellingen onder de naam LES 2.0 hun krachten gebundeld om met behulp van die bronnen digitaal lesmateriaal te ontwikkelen. In LES 2.0 is de schoolpraktijk gekoppeld aan de expertise en de collecties van de erfgoedinstellingen. Daardoor is een nieuw type digitaal leermiddel ontstaan, waarin museum- en archiefbronnen zoals video en foto centraal staan.

Ondanks veel, vaak kleinschalige, initiatieven laat de grote doorbraak van gebruik van digitaal leermateriaal echter nog op zich wachten. Daarom heeft het Innovatieplatform van de VO-raad, met de oprichting van de stichting VO-content, het voortouw genomen in de zoektocht naar de brede toepassing van digitaal leermateriaal. VO-content heeft de taak om te zorgen voor een duurzame kwaliteitscollectie digitaal leermateriaal voor het hele voortgezet onderwijs. De stichting doet dat door collecties te verzamelen en ze bereikbaar te maken voor leerlingen en docenten.

De  samenwerking tussen LES 2.0 en VO-content kan bijdragen aan de gewenste doorbraak van digitaal lesmateriaal. Beoogd bestuurslid van de stichting VO-content i.o. Ad van der Wiel: “Door deze samenwerking krijgen docenten en leerlingen de beschikking over prachtige bronnen en inspirerend leermateriaal. Het is een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de collecties in VO-content.”
Ook Tom Brink van LES 2.0 is enthousiast: “Dit is een van de nieuwe samenwerkingsverbanden die kunnen ontstaan dankzij het digitale domein. Waar het vroeger lastig was voor scholen en erfgoedinstellingen om een structurele band aan te gaan, is dat nu veel makkelijker. Niet meer een keer per jaar met je klas op de fiets naar het museum, maar gewoon iedere dag, via de digitale snelweg.”

De LES 2.0- en VO-content collecties komen beschikbaar via het webplatform Wikiwijs. Wikiwijs is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het gebruik en de ontwikkeling van open leermiddelen in het onderwijs te stimuleren en te vergemakkelijken.

Meer informatie: www.les20.nl

Les 2.0 voorbeeld
(voorbeeldpagina: www.les20.nl)