Zendtijd Politieke Partijen

Diederik Samsom in beeld met zijn gehandicapte kind, Sybrand van Haersma Buma dekt de tafel voor een afwezig gezin, Ben Cramer heeft een spiekbriefje nodig in de spot van 50+ en Geert Wilders trekt een blik dreigende violen open om het gevaar van Europa te onderstrepen. Het is campagnetijd en daarom spitsuur in de zendtijd voor politieke partijen (ZPP). Op 9 september organiseren Beelden voor de Toekomst (Beeld en Geluid en Kennisland) en De Balie een avondprogramma rond deze spraakmakende geschiedenis.

Vijftig jaar geleden trapte de Katholieke Volks Partij (KVP) af met het eerste politieke propagandafilmpje op televisie in reguliere zendtijd. Dankzij het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst heeft het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zo’n 1700 spotjes uit de ZPP-collectie gedigitaliseerd. De spots brengen haarfijn in beeld hoe partijen zichzelf zien en willen presenteren aan de kiezer. Ze tonen veranderingen in de politieke cultuur, het medialandschap en de manier waarop partijen hun achterban proberen te bereiken.

De meest opmerkelijke, radicale, geestige en kleurrijke filmpjes worden op 9 september vertoond.

Voor meer informatie en kaarten, kijk op de website van De Balie