Project

Onderzoek

Attribution - Beelden voor de toekomst Beelden voor de Toekomst kent een looptijd van zeven jaar, waarbinnen nieuwe vormen van weergave en distributie ontwikkeld zullen worden. Om tot innovatieve diensten te komen, wordt continu onder (...)
Project

Beschikbaar maken en doelgroepen

Uitgangspunt is een zo breed mogelijke toegankelijkheid van het materiaal te realiseren, zowel voor ontwikkelaars als eindgebruikers. Er zal daarom nauw worden samengewerkt met partners, om zo tot innovatief gebruik van archiefmateriaal te komen.
Project

Digitaliseren

 - In een periode van zeven jaar zal 137.200 uur video, 22.510 uur film, 123.900 uur audio en 2,9 miljoen foto’s geconserveerd en gedigitaliseerd worden. Beeld en Geluid, EYE en het Nationaal Archie (...)
Project

Auteursrecht regelen

Beelden voor de Toekomst wil voor alle beschikbare collecties voldoende rechteninformatie verzamelen en vastleggen, zodat het materiaal onbelemmerd beschikbaar kan worden gesteld en geëxploiteerd. Zoveel mogelijk materiaal zal rechtenvrij worden gemaakt ('gecleared') door het afsluiten van raamovereenkomsten met rechthebbenden of hun vertegenwoordigers. Materiaal dat soms jarenlang stof lag te vergaren, komt opnieuw op de markt. Dit vraagt om goede voorwaarden waaronder de content besc (...)
Project

Conserveren en restaureren

 - Van de honderdduizenden uren film-, audio- en videomateriaal en de miljoenen foto’s die liggen opgeslagen in de archieven, moet een flink deel worden behoed voor permanente vernietiging door eros (...)
Project

Kosten en baten

Het consortium Beelden voor de Toekomst veronderstelt dat de collecties een grote waarde vertegenwoordigen. Zij heeft deze aanname laten toetsen door de Stichting Economisch Onderzoek (SEO). De SEO heeft een kengetallen-kostenbatenanalyse van het project opgezet.