Project

Projectplan

De basis van het project is het "Projectplan Beelden voor de Toekomt" uit 2006. De aanleiding voor het opstellen van het projectplan was het ernstige verval van de audiovisuele collecties bij de archiefinstellingen en de geringe bereikbaarheid en doorzoekbaarheid van de collecties voor derden. Vier partijen hebben zich verenigd in het consortium Beelden voor de Toekomst en een projectplan opgesteld.