Project

Algemene informatie

Attribution - Beelden voor de toekomst Beelden voor de Toekomst is een project van EYE Film Instituut Nederland, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nationaal Archief en Stichting Nederland Kennisland.
Project

Doel

Attribution - Beelden voor de toekomst Redden en beschikbaar maken van het Nederlands audiovisueel erfgoed van de 20e eeuw. Beelden voor de Toekomst innoveert bovendien de erfgoedsector zodat Nederland internationaal voorop loopt met (...)
Project

Organisatie

Informatie over de consortiumpartijen die het project Beelden voor de Toekomst uitvoeren. Beelden voor de Toekomst is een project van Nationaal Archief, EYE Film Instituut Nederland, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Stichting Nederland Kennisland. Bovendien zijn er twee werkgroepen.
Project

Achtergrond

In de archieven van Beeld en Geluid te Hilversum, die van EYE te Amsterdam en het Nationaal Archief in Den Haag is de beeldgeschiedenis van de afgelopen 110 jaar opgeslagen. De educatieve, culturele en economische waarde van dit materiaal is ongekend. Twee obstakels staan het verzilveren van die rijkdom in de weg. Eerste hindernis is het ernstige verval waaraan het materiaal onderhevig is. Grote delen van het audiovisuele erfgoed dreigen in de komende jaren te vergaan. De fysieke dragers van ana (...)
Project

Activiteiten

De activiteiten binnen Beelden voor de Toekomst zijn op te vatten als een keten: elke stap moet doorgewerkt worden voordat de volgende stap genomen kan worden. We onderscheiden de volgende onderdelen in het project: 1. Restaureren & Conserveren 2. Digitaliseren 3. Metadata toevoegen 4. Afspraken maken met auteursrechthebbenden 5. Contextualiseren van de collecties 6. Diensten en distributie naar de eindgebruiker
Project

Themajaar 2010: Indonesië

Attribution - Collectie: Nationaal Archief Het project Beelden voor de Toekomst restaureert en conserveert de audiovisuele geschiedenis van Nederland en maakt deze beschikbaar voor de samenleving, nu en in de toekomst. Elk jaar staat binn (...)