Activiteiten

De activiteiten binnen Beelden voor de Toekomst zijn op te vatten als een keten: elke stap moet doorgewerkt worden voordat de volgende stap genomen kan worden. We onderscheiden de volgende onderdelen in het project:

  • Restaureren & Conserveren
  • Digitaliseren
  • Metadata toevoegen
  • Afspraken maken met auteursrechthebbenden
  • Contextualiseren van de collecties
  • Diensten en distributie naar de eindgebruiker

De werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van twee werkgroepen, waarbij Werkgroep 1 de regie voert over het eerste deel van de keten (restaureren, conserveren, digitaliseren en metadateren) en Werkgroep 2 de regie voert over het regelen van de auteursrechten, het contextualiseren en het ontwikkelen van diensten voor de eindgebruiker (zie ook het onderdeel organisatie voor een verdere verdeling van de werkzaamheden).