Algemene informatie

Taperobot bij Beeld en Geluid

by Beelden voor de toekomst

In de archieven van Beeld en Geluid (Hilversum), die van EYE (Amsterdam) en het Nationaal Archief (Den Haag) is de beeldgeschiedenis van de afgelopen 100 jaar opgeslagen. Speelfilms, documentaires, radio- en televisieprogramma’s beslaan ruim 700.000 uur materiaal. Dit oeuvre is opgebouwd door filmers, programmamakers en fotografen tegen kosten die in de vele miljarden lopen. De educatieve, culturele en economische waarde van dit materiaal is ongekend.

- Deze collecties mogen niet verloren gaan -

Verspreid over zeven jaar stelt het FES (Fonds Economische Structuurversterking) een budget van 115 miljoen euro beschikbaar voor het digitaliseren van het audiovisueel geheugen van Nederland. De acute dreiging van verval en teloorgang van kwetsbare films en video- en audiobanden wordt hiermee weggenomen. In totaal zullen in dit project  91.183 uur video, 22.086 uur film, 98.734 uur audio en 2,5 miljoen foto’s uit de archieven van de instellingen worden gerestaureerd, geconserveerd, gedigitaliseerd en door middel van diensten toegankelijk gemaakt. 

Het uitgangspunt voor dit project is een zo groot mogelijke beschikbaarheid van het audiovisuele materiaal voor de beoogde gebruikersgroepen (onderwijs, het brede publiek en de creatieve sector) te realiseren. Dit wordt bereikt door het ontwikkelen en aanbieden van innovatieve diensten en toepassingen.

Het project is op 1 juli 2007 van start gegaan met een looptijd van zeven jaar.