Auteursrecht regelen

Beelden voor de Toekomst wil voor alle beschikbare collecties voldoende rechteninformatie verzamelen en vastleggen, zodat het materiaal onbelemmerd beschikbaar kan worden gesteld en geëxploiteerd. Zoveel mogelijk materiaal zal rechtenvrij worden gemaakt ('gecleared') door het afsluiten van raamovereenkomsten met rechthebbenden of hun vertegenwoordigers. Materiaal dat soms jarenlang stof lag te vergaren, komt opnieuw op de markt. Dit vraagt om goede voorwaarden waaronder de content beschikbaar komt.

Uitgangspunt daarbij is dat de rechthebbenden zelf ook overtuigd zijn van de positieve effecten die het beschikbaar maken van cultureel erfgoed teweeg brengen. Door innovatieve manieren te verzinnen waarop het beeldmateriaal kan worden ingezet, krijgen de waardevolle films, video's en foto's als het ware een tweede leven (of nog meer). Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.

Binnen Beelden voor de Toekomst wordt actief gezocht naar passende licentiemodellen waarmee de maker beloond wordt voor zijn werk en gebruikers de content optimaal kunnen benutten. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid om te werken met Creative Commons, een gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar licentiemodel.

Er vinden diverse activiteiten plaats rondom auteursrecht:

  • Rechten clearen (vrijmaken)
  • Auteursrechtelijk onderzoek 
  • Instelling Raad van Experts
  • Ronde tafelgesprek over auteursrechtelijke kwesties op het Nederlands Film Festival
  • Activiteiten in het kader van identificatie rechthebbenden en exploitatieafspraken
  • Bij elkaar brengen van internationale experts in een iCommons Node on ‘Preserving audiovisual Cultural heritage'