Digitaliseren

Het encoderen van digibeta

Het encoderen van digibeta

by

In een periode van zeven jaar zal 91.183 uur video, 22.086 uur film, 98.734 uur audio en 2.5 miljoen foto’s geconserveerd en gedigitaliseerd worden. Beeld en Geluid, EYE en het Nationaal Archief besteden de opdrachten voor deze grootscheepse digitalisering grotendeels Europees aan.

Conservering en digitalisering kan dus in heel Europa plaatsvinden, wat betekent dat het materiaal soms vele kilometers moet afleggen voor het op de plek van bestemming arriveert. Welk materiaal wordt geselecteerd voor conservering en digitalisering wordt bepaald door Beeld en Geluid, EYE en het Nationaal Archief. Bij het transport worden zo veel mogelijk maatregelen getroffen om het materiaal veilig over te brengen. 

De digitalisering moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Niet alleen voldoet de gebruikte apparatuur aan hoge standaarden, ook de controles van het uiteindelijk gedigitaliseerde materiaal zijn streng. Kwaliteitscontroles worden zowel geautomatiseerd als handmatig uitgevoerd om niks aan het toeval over te laten en ervoor te zorgen dat het digitale beeldmateriaal zo min mogelijk verstoringen bevat. 

Het is een bewerkelijk proces. Zo wordt bij de encodering van digitale betacam bijvoorbeeld elke individuele file geopend en beoordeeld op inhoud en kwaliteit. De afgelopen jaren is er op die manier ongeveer 2000 uur betacam-materiaal per maand beschikbaar gekomen. 

Doel van het digitaliseren is uiteindelijk het materiaal niet alleen te waarborgen voor de toekomst, maar ook om het beschikbaar te stellen voor publiek. Om die reden wordt vaak zowel een bestand van hoge kwaliteit (high resolution) als een bestand van lagere kwaliteit (low resolution) geproduceerd. De file van hoge kwaliteit kan vervolgens worden gebruikt voor bijvoorbeeld televisie-uitzendingen, terwijl de file van lagere kwaliteit geschikt is om te browsen, bijvoorbeeld op een website. 

 

Download

This document is a manual for digitisation of photographic materials and it is aimed at (technical) professionals.