Woordentikkertje: op naar 500.000 tags

Woordentikkertje is sinds september 2011 actief en een halfjaar later zijn er bijna een half miljoen tags toegevoegd aan fragmenten van Man Bijt Hond. Iets meer dan de helft van die tags leverde een match op. Hieronder enkele bevindingen (en verborgen speltips) van Erwin Verbruggen (Beeld en Geluid).

Het is gebleken dat hoe langer een tag is, hoe minder vaak deze gematcht wordt door een andere speler. Een speler-match vindt plaats wanneer een speler in dezelfde video binnen 10 seconden dezelfde tag invoert als een andere speler. Wanneer een tag uit meer dan één woord bestaat, is de kans op een match ook kleiner. De langste tags (9 in totaal) bestonden uit 42 tekens en meerdere woorden en werden geen enkele keer gematcht.

Toch komt het voor dat tags met veel tekens wel gematcht worden. Tags zoals ‘alles voor de buurvrouw’, ‘recht voor zijn raap’, ‘bejaardenverzorgster’ en ‘voorbehoedsmiddelen’ vonden bijvoorbeeld wel een match. Het gaat daarbij dus om heel erg specifieke woorden of uitdrukkingen die rechtstreeks uit het filmpje zijn geplukt. Van de 100 tags met de meeste matches zijn er maar 5 met meer dan 10 tekens en slechts 1 die uit meerdere woorden bestaat. Niet verrassend gaat het hierbij om de tag ‘man bijt hond’. Het loont dus om wat vaker op enter te drukken!

Matches
Matchen kan op twee manieren. Zoals hierboven al is beschreven kan matchen ten eerste plaatsvinden als twee spelers binnen 10 seconden dezelfde tag invoeren. Daarnaast kunnen spelers ook punten krijgen als hun tags overeenkomen met de persoonsnamen of geografische namen uit GTAA, de trefwoordenlijst waar Beeld en Geluid gebruik van maakt voor het beschrijven van haar collecties.

Veel woorden die we gebruiken bestaan in verschillende versies en kunnen algemeen zijn, of juist specifiek. Een man doet hetzelfde als hij een hond bijt, als wanneer hij hem hapt. En deze hond kan specifiek een poedel of een rottweiler zijn. Het verschil tussen deze woorden maakt voor de puntentelling weinig uit: het spel werkt immers met een systeem van ‘semantische matches’, dat begrijpt dat wanneer iemand ‘bijten’ intypt, er ook ‘happen’ bedoeld kan worden en omgekeerd. Dit werkt ook zo als een speler ‘hond’ invoert en een ander ‘poedel’. Ook al gebruikt de speler dus verschillende hypo- of synoniemen dan een andere speler, er kunnen dan nog steeds door beide punten gescoord worden.

Pionierstags
Pionierstags zijn tags die nog niet eerder aan een bepaalde video zijn toegevoegd. Als deze pioniertags door een andere speler worden gematcht krijgt de ‘pionier’ maar liefst 100 extra punten. Dit kan tijdens het spel gebeuren als een tag wordt gematcht met een tegenspeler, maar ook naderhand als een andere speler deze tag in een andere spelsessie toevoegt. 

Tags die uit één woord bestaan, leveren over het algemeen meer punten op, slimme semantiek scoort en ook ‘pionieren’ loont. Met de verzamelde data kunnen de onderzoekers van de VU en Beeld en Geluid verder aan te slag om de tags te analyseren én om het spel te verbeteren en nog leuker te maken.