Resultaten

Research

Effectmeting Nationaal Archief joins Wikipedia

Effecten van het vrij aanbieden van fotocollecties. Uit dit onderzoek blijkt dat gedigitaliseerd cultureel erfgoed dat beschikbaar gesteld wordt aan Wikipedia aantoonbaar veel vaker bekeken wordt.
Research

Economies of the Commons 2: Paying the Costs of Making Things Free

International conference, seminar and public evening programs. Conference report by Lotte Belice Baltussen and Wietske van den Heuvel.
Project

Onderzoek

Attribution - Beelden voor de toekomst Beelden voor de Toekomst kent een looptijd van zeven jaar, waarbinnen nieuwe vormen van weergave en distributie ontwikkeld zullen worden. Om tot innovatieve diensten te komen, wordt continu onder (...)
Project

Beschikbaar maken en doelgroepen

Uitgangspunt is een zo breed mogelijke toegankelijkheid van het materiaal te realiseren, zowel voor ontwikkelaars als eindgebruikers. Er zal daarom nauw worden samengewerkt met partners, om zo tot innovatief gebruik van archiefmateriaal te komen.
Project

Auteursrecht regelen

Beelden voor de Toekomst wil voor alle beschikbare collecties voldoende rechteninformatie verzamelen en vastleggen, zodat het materiaal onbelemmerd beschikbaar kan worden gesteld en geëxploiteerd. Zoveel mogelijk materiaal zal rechtenvrij worden gemaakt ('gecleared') door het afsluiten van raamovereenkomsten met rechthebbenden of hun vertegenwoordigers. Materiaal dat soms jarenlang stof lag te vergaren, komt opnieuw op de markt. Dit vraagt om goede voorwaarden waaronder de content besc (...)
Research

Use video-sharing sites doubled in 2007

Interesting figures from the other side of the ocean. The Pew Internet & American Life Project has just released findings showing that 48% of internet users have been to video-sharing sites such as YouTube and the daily traffic to such sites on a typical day has doubled in the past year.