Resultaten

Backstage

Beeld en Geluid in hoge versnelling

Aan het begin van Beelden voor de Toekomst, in 2007, heeft Beeld en Geluid zich vooral gericht op het behalen van de targets voor het digitaliseren van audio- en videomateriaal. In oktober 2008 stond de teller bij geluidsmateriaal op ruim 20.000 uur aan kwart-inches tapes en DAT-tapes, waarvan het grootste deel valt onder het project Beelden voor de Toekomst. Ook is ruim 11.000 uur video gedigitaliseerd, in samenwerking met Technicolor.
Backstage

Interview met programmadirecteur en Manager sector Collecties

 - Beeld en Geluid is niet alleen een archief waar audiovisueel materiaal wordt opgeslagen, maar ook een productiearchief, waar dagelijks honderden professionals gebruik (...)