Resultaten

Nieuws

Beelden voor de Toekomst op Museums on the Web

07 april 2009 Beelden voor de Toekomst is uitgenodigd om een workshop te organiseren voor Museums on the Web. Een jaarlijkse conferentie die gaat over ontwikkelingen op het gebied van cultuur, wetenschap en erfgoed online (15-18 april 2009).
Event

Dag van het Businessmodel en Digitaal Erfgoed

12 maart 2009 De dag biedt profit en non-profit professionals gelieerd aan de erfgoedsector de kans zich onder te dompelen in de wereld van businessmodellen voor digitaal erfgoed. De bijeenkomst is bedoeld om uw blikveld op de erfgoedmarkt te verruimen en uw kennis over businessmodellen te vergroten. Daarnaast krijgt u de kans ideeën uit te wisselen met mensen die uit een ander oogpunt naar het digitale erfgoed kijken en andere kansen zien.
Event

Symposium: Strategies for Multimedia Archives

06 februari 2009 Op vrijdag 6 februari organiseert BOM-vl, een onderzoeksproject en onderzoeksconsortium ondersteund door de Vlaamse Overheid, in Gent een symposium onder de titel: “Strategies for Multimedia Archives - Funds, Users and Context for the digital archives of culture and the media”. De conferentie wil haar bijdrage leveren tot het internationale discours rond de uitdagingen waarvoor cultuur, erfgoed en media zich geplaatst zien in de overschakeling van analoog naar digitaal.
Event

NOT 2009 - Onderwijsvakbeurs

27 januari 2009 Op de vakbeurs wordt Teleblik gepresenteerd door Beeld en Geluid, Kennisnet en Teleac/NOT. Bovendien lanceren de makers van Teleblik twee nieuwe en innovatieve portals voor het basis- en voortgezet onderwijs. Met deze portals wordt digitaal onderwijs op een verantwoorde manier leuk en gemakkelijk voor docenten en leerlingen.
Event

FIFI 2008

27 november 2008 Een conferentie over de invloed van technologie op de maatschappij
Event

Expertmeeting 'Digitalisering cultureel erfgoed’

14 november 2008 De erfgoedsector heeft naast haar beheer- en behoudfunctie een essentiële publieksfunctie. Digitalisering van collecties wordt gezien als een belangrijke bijdrage daaraan. Welke verwachtingen heeft het publiek van de erfgoedsector en kan de sector daar wel aan voldoen? Welke knelpunten doen zich voor bij het ontwikkelen van digitale dienstverlening en hoe zouden die, al dan niet met behulp van de creatieve industrie, opgelost kunnen worden?