Resultaten

Event

Expertmeeting 'Digitalisering cultureel erfgoed’

14 november 2008 De erfgoedsector heeft naast haar beheer- en behoudfunctie een essentiële publieksfunctie. Digitalisering van collecties wordt gezien als een belangrijke bijdrage daaraan. Welke verwachtingen heeft het publiek van de erfgoedsector en kan de sector daar wel aan voldoen? Welke knelpunten doen zich voor bij het ontwikkelen van digitale dienstverlening en hoe zouden die, al dan niet met behulp van de creatieve industrie, opgelost kunnen worden?
Event

Workshop 'Towards Open and Dynamic Archives'

10 juni 2008 De workshop vindt plaats in het kader van het BOM-VL project ('Bewaren en Ontsluiten van Multimediale data in Vlaanderen').
Event

Economies of the Commons

11 april 2008 Tweedaagse conferentie over de nieuwe audiovisuele cultuur op internet en haar duurzaamheid.
Event

Seminar 'Employing value'

06 maart 2008 Deskundigen uit het veld schijnen hun licht op deze waarden en hoe die te gebruiken om audiovisuele collecties te kunnen exploiteren.
Event

Beelden voor de Toekomst op PICNIC ’07

26 september 2007 De sprekers geven hun visie over hoe externe ontwikkelaars gebruik kunnen maken van de collecties van archiefinstellingen en over nieuwe business-modellen gebaseerd op auteursrechtelijk beschermt materiaal.
Research

Economies of the Commons 2: Paying the Costs of Making Things Free

International conference, seminar and public evening programs. Conference report by Lotte Belice Baltussen and Wietske van den Heuvel.